Pracujemy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Z tego powodu kierujemy nasze działania do grup,

które chcą samodzielnie wyznaczać i osiągać swoje cele,

skupione na idei dobra wspólnego.