Dagmara Kubik

prezes

Organizatorka społecznościowa, trenerka, superwizorka. Pierwsza organizatorka społecznościowa w Polsce oraz inicjatorka wykorzystania i rozwoju tej metody w naszym kraju. Swoją pracę z metodą OS rozpoczęła w roku 2011 tworząc grupę sąsiedzką na terenie górniczego osiedla im. Franciszka Ścigały w Katowicach (obecnie Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały). Od tego czasu współpracowała przy tworzeniu 6 organizacji społecznościowych na terenie Katowic oraz 2 na terenie Bielska-Białej oraz superwizowała pracę 4 organizatorów społecznościowych. Specjalistka w projekcie “Organizujmy się - budowanie silnych społeczności lokalnych” realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach w latach 2014 -2015.

Członkini Zarządu Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych (European Community Organizing Network). W sieci odpowiedzialna za współpracę z członkami, szkolenia organizatorów społecznościowych oraz pracę grupy roboczej ds. regrantingu dla Inicjatyw Sąsiedzkich. Od 2011 do 2015 Koordynatorka Narodowa na Polskę z ramienia sieci.

Współautorka “Przewodnika po partycypacji społecznej” oraz autorka programów szkoleniowych dla organizatorów społecznościowych z terenu Europy Wschodniej i Centralnej. Autorka projektu European Community Organizing School - pierwszego w Europie międzynarodowego programu kształcenia organizatorów społecznościowych.