Get Out of the Loop

Nowe formy ubóstwa dotknęły zarówno jednostki, jak i całe rodziny we Włoszech i całej Europie. Po ostatnim kryzysie gospodarczym ubóstwo podwoiło się, dotykając ludzi młodych, którzy nie mogą znaleźć pracy, a także dorosłych którzy ją stracili oraz rodziny, które popadły w długi. Niestabilności ekonomicznej towarzyszy niepewność społeczna, rozpad więzi rodzinnych i przyjaźni. Wszystkie te czynniki uwypukliły bezbronność ludzi. Trudności ekonomiczne i izolacja społeczna wyparły zatem jednostki z systemów opieki społecznej opartych na sieciach i systemach szkoleniowych, tworząc błędne koło wykluczenia społecznego. Tylko ci, którzy potrafią się odnaleźć w sytuacjach kryzysowych, będąc na bieżąco i poszukując nowych możliwości zatrudnienia, są w stanie wyjść z kryzysu, podczas gdy najbardziej kruche i niestabilne jednostki wpadają w marginalizację i chroniczne ubóstwo, pozostając w pułapce.

Garść informacji o projekcie 

Budżet: 57 651,00 EUR
Czas trwania: 24.09.2018 do 23.10.2020 (projekt przedłużony)
Zasięg: międzynarodowy
Realizator: ACLI Sede Provinciale di Firenze (Włochy)
Partnerzy: Fundacja Rzecz Społeczna, Fundació Campus Arnau d’Escala (Hiszpania), VondiConsulting Vondrak KG (Austria), Cooperativa sociale GLOCAL FACTORY (Włochy)
Strona projektu

Grupa docelowa

27 organizatorów społecznościowych/pracowników socjalnych z krajów organizacji partnerskich.

Najważniejsze działania

WIZYTY STUDYJNE
W ramach projektu przewidziane są wizyty studyjne w krajach partnerskich połączone z sesjami szkoleniowo-warsztatowymi (w czasie pandemii spotkania te będę odbywały się w formule online).

VADEMECUM DOBRYCH PRAKTYK
Jednym z elementów projektu jest przygotowanie zbioru dobrych praktyk w postaci dokumentu elektronicznego. Każdy z partnerów projektu przygotuje 5 przykładów walki z wykluczeniem społecznym, które zostaną zebrane i opublikowane w formie vademecum.

Dzięki temu projektowi

  • Możliwe będzie wzmocnienie wiedzy i praktyki uczestników w obszarze walki z nowymi rodzajami ubóstwa; zapoznanie ich z najlepszymi stosowanymi sposobami walki z wykluczeniem społecznym na bazie przykładów z różnych państw europejskich
  • Powstanie zbiór dobrych praktyk oraz zalecania dla decydentów politycznych dotyczące dobrych praktyk w zakresie zwalczania wykluczenia społecznego zgodnie z przepisami UE Strategia „Europa 2020”, pierwszy krok do wyjścia z „błędnego koła” wykluczenia społecznego

Więcej informacji o projekcie

Monika Stępień
Telefon: +48 606 383 698
E-mail: monika@rzeczspoleczna.pl