Kopalnia Aktywności

Istotą projektu jest zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa osób pracujących w branży przemysłu ciężkiego, w szczególności zatrudnionych w Grupie KOPEX i Grupie FAMUR, w życie ich społeczności lokalnych.


Kopalnia aktywności to projekt, w którym pracownicy śląskich spółek (Grupy FAMUR i Grupy KOPEX) mają dostęp do nieformalnej edukacji, zwiększającej ich kompetencje do wprowadzania zmian społecznych. Poprzez zaangażowanie się w wolontariat pracowniczy, uczestnicy będą mieli szansę na realizację własnych mikroprojektów, przy wsparciu doświadczonych ekspertów.

Głównym zadaniem, które stawiamy przed sobą jest inspirowanie i tworzenie warunków do wdrażania pomysłów, odpowiadających na realne potrzeby społeczności. Działania są realizowane przez Fundację Rzecz Społeczna w partnerstwie z Stowarzyszeniem Chcemy Pomóc oraz Fundacją TDJ w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Garść informacji o projekcie

Budżet projektu: 75 998 zł
z czego współfinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 67 148 zł
Czas trwania: 07.2016 – 11.2017
Zasięg: Województwo Śląskie

Najważniejsze działania 

SZKOLENIA

Łącznie 40 godzin szkoleniowych dla 20 osób, w tym warsztaty z komunikacji, diagnozy społecznej, planowania projektów czy zarządzania zmianą.

MENTORING

Zapewniający indywidualne podejście do uczestników i uczestniczek w wyznaczaniu celów, określaniu zasobów oraz planowaniu działań społecznych.

SIECIOWANIE I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Także z organizacjami pozarządowymi spoza projektu (np. lokalne NGO).

MIKROPROJEKTY

Realizacja 5 mikroprojektów na rzecz społeczności lokalnych.

PODRĘCZNIK “ABC AKTYWNEGO MIESZKAŃCA”

Zbiór dobrych praktyk, know-how’ów oraz inspiracji by rozpocząć działania społeczne.

Dzięki temu projektowi

  • Uczestnicy i uczestniczki zyskują przestrzeń do działania, w której będą generować i realizować nowe pomysły łącząc pracę zawodową z działaniami prospołecznymi;
  • mogą przyczynić się do rozwiązania problemów ważnych dla rozwoju ich społeczności; mają dostęp do pomysłów realizowanych w innych miejscach w Polsce, a także w innych krajach;
  • czują się bardziej związani ze swoją miejscowością i miejscem pracy – postrzeganym zarówno przez nich, jak i otoczenie, jako inspirujące miejsce, w którym rodzą się nowe, ciekawe pomysły;
  • są członkami społeczności, która szybciej się rozwija – ponieważ współpraca i wzajemne zaufanie powodują wzrost kapitału społecznego.

Grupa FAMUR to wyjątkowe miejsce, gdzie wieloletnia tradycja i doświadczenie przenikają się z innowacjami zmieniającymi naszą rzeczywistość. Jesteśmy otwarci na młode, ambitne osoby, których niestandardowe pomysły i zaangażowanie, także w obszarze szeroko rozumianego CSR, pozwolą nam osiągać wspólne sukcesy. Stanowimy zróżnicowany zespół, wyróżniający się pasją i chęcią podejmowania największych wyzwań. Ze swojej strony chcemy budować społeczność pracowników opartą na wartościach i umożliwiać osiąganie sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Udział w projekcie „Kopalnia aktywności” i rozwijanie liderów lokalnych społeczności doskonale wpisuje się w realizację naszej Misji i Wartości, które pozwalają nam być postrzeganym jako godny zaufania partner w stosunku do Klientów, Pracowników, Interesariuszy i Społeczności, wśród których działamy.

Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu FAMUR S.A.

Fundacja TDJ powstała, aby wspierać społeczność TDJ – w szczególności dzieci pracowników spółek związanych z Grupą TDJ, w tym spółek Grupy Famur – w ich procesie rozwoju i edukacji, jednocześnie zachęcając do aktywności społecznej. Projekt „Kopalnia Aktywności” jest szansą dla pracowników Grupy Famur na udział w ciekawych inicjatywach i działaniach społecznych zmieniających ich otoczenie na lepsze. Z tego powodu od samego początku chcieliśmy wspierać ten projekt naszą wiedzą i doświadczeniem.

Oliwia Kwiatkowska
Prezes Zarządu Fundacji TDJ

Głównym celem Stowarzyszenia „Chcemy pomóc” jest pomaganie tym, którzy chcą pomagać innym oraz organizowanie i niesienie pomocy na rzecz ogółu społeczności, dlatego jesteśmy w tym projekcie – powiedziała Nina Krystoń Prezes Stowarzyszenia „Chcemy pomóc”. Od lat edukujemy i wspieramy tych, którzy dostrzegają innych wokół siebie. Jesteśmy platformą porozumienia, która łączy ludzi, biznes i organizacje pozarządowe. Działamy międzysektorowo, promując i wdrażając programy społeczne oparte na wolontariacie, który rozwija kompetencje, uczy odpowiedzialności, zachęca do pozytywnego myślenia i kreatywności w działaniu. „Kopalnia Aktywności” to projekt, w którym realizując działania na rzecz innych, każdy ma szanse znaleźć coś wyjątkowego dla siebie.

Nina Krystoń 
Prezes Stowarzyszenia „Chcemy pomóc”

Więcej informacji udzieli

Wioleta Hutniczak
telefon: 573 131 912
e-mail: rzeczspoleczna@gmail.com

Nasi partnerzy:

Projekt realizowany przez Fundację Rzecz Społeczna

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich