One Wzmocnione

Celem projektu jest wsparcie społeczności kobiet z terenu Chorzowa poprzez wykorzystanie metody organizowanie społecznościowe. 

Organizowanie społecznościowe OS polega na angażowaniu ludzi do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia. Europejska Sieć Organizatorów Społecznościowych (ECON) mówi o 4 krokach OS:

1. Słuchanie polega na rozmowach z kobietami na temat ich problemów i pomysłów na ich rozwiązanie; znajdowane są też osoby, chcące zaangażować się w dalsze działania

2. Szukanie rozwiązań na podstawie diagnozy zrobionej na poprzednim etapie i zebraniu chętnych osób, grupa wybiera ½ problemy, którymi chce się zająć i przeprowadza reasearch możliwości rozwiązania

3. Kampania społeczna na podstawie wypracowanego planu grupa prowadzi działania zmierzające do rozwiązania problemu

4. Budowanie organizacji trwa od początku i polega na włączaniu kobiet do budowania silnej grupy zdolnej do rozwiązywania wielu problemów o coraz większej skali. Podstawą pracy metodą OS jest wsparcie ludzi w procesie rozwiązywania ich własnych problemów, ale nie robienie niczego za nich. Kobiety same podejmują decyzję o charakterze działań, na temat wyboru problemów i dróg ich rozwiązania, o kształcie i zasadach panujących w grupie. 

Garść informacji o projekcie

Budżet: 40 000 PLN
Zasięg: Kobiety zamieszkujące teren Chorzowa lub w jakikolwiek inny sposób związane z miastem i chcące zwiększyć swój wpływ w sferze publicznej. 
Czas trwania: styczeń 2018 – marzec 2019

Podstawą pracy metodą OS jest wsparcie ludzi w procesie rozwiązywania ich własnych problemów, ale nie robienie niczego za nich. Kobiety same podejmują decyzję o charakterze działań, na temat wyboru problemów i dróg ich rozwiązania, o kształcie i zasadach panujących w grupie. Działania grupy i członkiń intensywnie, szczególnie w pierwszym okresie, wspiera organizator społecznościowy. 

Dzięki temu projektowi

Więcej informacji udzieli

Joanna Rippel
asia@rzeczspoleczna.pl

Fundacja jest finalistą pierwszego finału programu Wzmocnione organizowanego przez Ashoka Polska. Wsparcie finansowe udzielane jest przez spółkę Magovox.

+Logo Ashoka i Logo Magovox