Organizowanie społecznościowe w Śląskim Ruchu Klimatycznym

Zorganizowanie Śląskiego Ruchu Klimatycznego jako ważnego interesariusza w debacie publicznej na temat sytuacji kryzysowej i jej rozwiązań.

Śląski Ruch Klimatyczny to niehierarchiczna, działająca na szczeblu regionalnym sieć aktywistów, utworzona na początku 2019 roku po konferencji COP24 zorganizowanej w Katowicach. SRK powstał w celu przeciwstawienia się bezczynności i denializmowi władz lokalnych w sprawie kryzysu klimatycznego i od tego czasu działa wspólnie z innymi organizacjami, zarówno lokalnymi, jak i na szczeblu krajowym, przekonani że najwyższy czas na tworzenie sieci i współpracę aby rosnąć w siłę. 

Sprawy klimatyczne stają się sukcesywnie coraz gorętszym tematem, a liczba denialistów powoli zaczyna się „topić”, więc jest to bardzo dobry czas zarówno na kampanię, jak i na motywowanie ludzi do przyłączenia się.  Zeszłoroczne badania pokazują, że prawie wszyscy Polacy wiedzą, że dbanie o bezpieczeństwo ekologiczne jest konstytucyjnym obowiązkiem władz (art. 74 Konstytucji).  Jednocześnie prawie 60 procent Polaków postrzega zmianę klimatu jako realne zagrożenie dla siebie i swoich bliskich. Energia odnawialna jest paliwem przyszłości dla trzech czwartych wyborców PO (76 procent) i połowy elektoratu partii wiodącej (53 procent).  Istnieje duży potencjał rozwoju organizacji i zwiększenia jej wpływu.

Garść informacji o projekcie

Budżet projektu: 12 000 eur

Czas trwania: 04 – 10 2020

Zasięg: Województwo Śląskie

Najważniejsze działania 

WZMACNIANIE STRUKTUR

Budowanie struktur i sposobów działania które są demokratyczne, inkluzywne i długotrwałe 

REKRUTACJA

Troska o budowanie grupy interesu wokół SRK i ciągły napływ nowych osób których świeże spojrzenie ma potencjał wzmocnienia organizacji 

ROZMOWY 1 na 1

wzmacnianie osobistego rozwoju członkiń i członków SRK, wzmacnianie ich kompetencji liderskich, szukanie motywacji, wspólnego interesu

BUDOWANIE KOALICJI

tworzenie relacji z innymi ruchami klimatycznymi i ekologicznymi i organizacjami lokalnymi oraz krajowymi 

REGULARNA EWALUACJA DZIAŁAŃ

Uwspólnianie i wspólna systematyczna ocena budowy organizacji ze wszystkimi członkiniami i członkami

Dzięki temu projektowi

  • Śląski Ruch Klimatyczny będzie rósł w siłę jako organizacja zarówno w ramach zwiększania swoich struktur jak i możliwości wpływu 
  • Dzięki działalności sRK powstanie sieć organziacji działających na rzecz środowiska i klimatu na śląsku umożliwiające wspieranie się nawzajem
  • Na śląsku, jako strategicznym dla Polski regionie wzmocni się głos społeczny w temacie sprawiedliwej transformacji energetycznej i rozwiązań proklimatycznych
  • W ramach śląskiego ruchu zebrana zostanie liczna grupa mocnych liderek i liderów zdolna do działania na korzyść swoich społeczności 
  • Postulaty organizacji klimatycznych i ekologicznych będą się uzupełniać i wspierać nawzajem 

Śląski Ruch Klimatyczny to świetna platforma do spotkań, zaangażowania się, wymiany doświadczeń skoncentrowanych na wszelkich działaniach związanych z zatrzymaniem zmian klimatycznych. Zapraszam i polecam!

Bartłomiej Marszałek o Śląski Ruch Klimatyczny.

Powstał manifest: www.slaskiruchklimatyczny.pl

Więcej informacji udzieli

Asia Rippel
telefon: +48 736 815 491
e-mail: asia@rzeczspoleczna.pl

Projekt realizowany przez Fundację Rzecz Społeczna i Śląski Ruch Klimatyczny.

Projekt finansowany przez Europejską Fundację Klimatyczną