Organizowanie społecznościowe w Rudzie Śląskiej

Projekt jest wsparty przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę w ramach Generator Innowacji. Sieci Wsparcia.

Garść informacji o projekcie

Zasięg: Ruda Śląska
Czas trwania: marzec – lipiec 2018

Na podstawie przeprowadzonych w Rudzie konsultacji, stworzyliśmy raport opisujący potrzeby i postulaty opiekunów.

Zapraszamy do lektury:

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Najważniejsze działania

Innowacja polega na wykorzystaniu i dostosowaniu metody organizowanie społecznościowe OS (community organizing) do pracy z opiekunami osób starszych zależnych (oosż). OS polega na angażowaniu ludzi do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia. Europejska Sieć Organizatorów Społecznościowych mówi o 4 krokach OS:

SŁUCHANIE

polega na rozmowach z opiekunami na temat ich problemów i pomysłów na ich rozwiązanie; znajdowane są też osoby, chcące zaangażować się w dalsze działania

SZUKANIE ROZWIĄZAŃ

na podstawie diagnozy zrobionej na poprzednim etapie i zebraniu chętnych osób, grupa wybiera 1/2problemy opiekunów, którymi chce się zająć i przeprowadza reasearch możliwości rozwiązania

KAMPANIA SPOŁECZNA

na podstawie planu wypracowanego wcześniej działania zmierzające do rozwiązania problemu

BUDOWANIE ORGANIZACJI

trwa od początku i polega na włączaniu opiekunów do budowania silnej grupy zdolnej do rozwiązywania wielu problemów o coraz większej skali.

Podstawą pracy metodą OS jest wsparcie ludzi w procesie rozwiązywania ich własnych problemów, ale nie robienie niczego za nich. Opiekunowie sami podejmują decyzję o charakterze działań, na temat wybory problemów i dróg ich rozwiązania, o kształcie i zasadach panujących w grupie. Działania grupy i członków intensywnie, szczególnie w pierwszym okresie, wspiera organizator społecznościowy. Model OS do tej pory był stosowany w pracy z mieszkańcami osiedli w Katowicach. Innowatorzy dostosowali go do specyfiki grupy oosż.

Cele projektu

  •  Rozpoznanie grupy odbiorców i przygotowanie organizatorów społecznościowych do pracy ze specyficznym odbiorcą
  • Rozpoznanie problemów i sugerowanych rozwiazań opiekunów osób starszych w Rudzie Śląskiej oraz wyłonienie lokalnych liderów, którzy w późniejszym etapie pracy (po testowaniu) mogliby wejść w skład 2 grup pracujących w oparciu o metodę OS.
  • Odpowiedź na pytanie czy wykorzystanie metody OS z tą grupą może zadziałać.
  • Czy poszczególne narzędzia OS jak prowadzenie wywiadów, spotkania grupowe, spotkania z przedstawicielami władzy mają prawo bytu z oosż.

Grupa docelowa projektu

Odbiorcy ostateczni to opiekunowie osób starszych zależnych z terenu Rudy Śląskiej – osoby, które podczas procesu słuchania zostaną wyłonione jako potencjalni liderzy dalszych działań. Będą to osoby, które wezmą udział w spotkaniu podsumowującym testowanie, na którym zostanie przekazany raport z diagnozy. Jest to grupa od 12 do 20 osób.

Uczestnikami pośrednimi są osoby starsze w tym osoby starsze zależne oraz osoby zajmujące się pomocą osobom starszym i ich rodzinom, które również zostaną zaproszone na spotkanie podsumowujące. Jest to grupa ok 20 – 30 osób – są nią min. członkowie Rady Seniorów w Rudzie Śląskiej oraz osoby, z którymi zostały przeprowadzone wywiady podczas etapu słuchania.

Potencjalnymi użytkownikami są ngo wyłonione dzięki pomocy eksperta na etapie pracy nad specyfikacją innowacji.

Więcej informacji udzieli

Dagmara Kubik
telefon: 618 128 018
e-mail: dagmara@rzeczspoleczna.pl