PKOS

Podniesienie kwalifikacji Organizatorów Społecznościowych w Polsce

PKOS to wspólna inicjatywa Fundacji  Rzecz Społeczna (Polska) , CeRe (Rumunia) oraz Civilkollégium (Węgry). Wszystkie organizacje są członkami/członkiniami sieci  European Community Organizing Network – ECON wspierającej budowanie oddolnych ruchów społecznych

Garść informacji o projekcie

Czas trwania: 01/09/2018 – 29/02/2020
Budżet: 34 600 PLN
Zasięg: Polska, Rumunia, Węgry

Najważniejsze działania

Podczas szkoleń  wszyscy uczestnicy  i wszystkie uczestniczki podniosą poziom kwalifikacji związany ze stosowaniem narzędzi wpływania na decyzje władz oraz prowadzenia skutecznej kampanii społecznej. Każdy z uczestników po powrocie do kraju, będzie wykorzystywać zdobyte umiejętności w pracy z grupami lokalnymi, w których pełni funkcję organizatora społecznościowego lub animatora. Dzięki bogatemu doświadczeniu partnerów, uczestnicy będą dysponować w pracy przykładami (know-how) z Rumunii i Węgier, które będą dostosowywać do bieżącej pracy nad kampaniami mieszkańców, z którymi pracują w Polsce. Działania te bezpośrednio wpłyną na realizację priorytetu Fundacji: Zwiększenie aktywności mieszkańców przy wykorzystaniu metody organizowanie oraz rozwój i promocja metody organizowania społecznościowego na terenie Polski. Podczas szkoleń poruszony zostanie również temat edukacji dorosłych, planowania i realizacji szkoleń związanych z tematyką OS. Wypracowane 3 scenariusze szkoleń zostaną włączone na stałe do programu edukacyjnego Fundacji. 

Więcej informacji udzieli:

Wioleta Hutniczak
telefon: 573131912
e-mail: wiola@rzeczspoleczna.pl

Projekt realizowany przez Fundację Rzecz Społeczna

Projekt finansowany