Śląska Sieć Aktywistów

Wstępne rozpoznanie przeprowadzone przez aktywistów działających w kilku śląskich miastach (Cieszynie, Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej, Gliwicach, Pszczynie, Dąbrowie Górniczej, Bielsku-Białej) dotyczące potrzeb związanych z codzienną pracą osób społecznie zaangażowanych – jako wolontariusze, pracownicy czy społecznicy działających na rzecz poprawy warunków życia w mieście – wskazało wspólne obszary wymagające lepszego przygotowania społeczników do realizacji zadań z korzyścią dla mieszkańców.

Zidentyfikowane obszary to między innymi:

1. współpraca w sieci i tworzenie wspólnych zasobów do rozwoju własnych organizacji i wspierania innych, a więc skuteczniejsze działania z i na rzecz społeczności lokalnych

2. Sposoby komunikowania się z otoczeniem, (m.in. lokalne media)

3. Rozwiązywanie konfliktów lokalnych i mediacje.

Śląska Sieć Aktywistów jest odpowiedzią na potrzebę kontynuacji rozmowy o tworzeniu platformy umożliwiającej refleksję na temat narzędzi, praktyk i celów pracy ze społecznością lokalną oraz podniesienie standardów pracy osób związanych z różnymi organizacjami pozarządowymi.

Garść informacji o projekcie

Zasięg projektu: Województwo Śląskie
Uczestnicy: 20 osób aktywnie zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnych
Czas trwania: lipiec – październik 2017

Działania projektu

WARSZTATY

podniesienie jakości pracy śląskich aktywistów poprzez przygotowanie 3 spotkań warsztatowych w Gliwicach, Cieszynie i Katowicach

uposażenie wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych oraz grup oddolnych w narzędzia, które umożliwią im skuteczną pracę

OPRACOWANIE STRATEGII

Opracowanie wspólnych zadań dla sieci

INTEGRACJA

integracja osób zaangażowanych w pracę na rzecz społeczności lokalnych z różnych miast na terenie województwa Śląskiego

podniesienie poziomu obywatelskiego zaangażowania oraz włączanie mieszkańców do uczestnictwa w życiu ich miejscowości.

Organizacje uczestniczące

Fundacja Arteria (Częstochowa)

Gliwicka Rada Rowerowa

Fundacja Napraw Sobie Miasto

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” (Cieszyn)

Ośrodek Studiów o Mieście (Gliwice)

Budżet Obywatelski (Pszczyna)

a także osoby związane i sympatyzujące z organizacjami społecznymi z Bielska-Białej m.in. Redakcji BB, Bierunia i Dąbrowy Górniczej.

Więcej informacji udzieli

Wioleta Hutniczak
telefon: 573 131 912
e-mail: wiola@rzeczspoleczna.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie