VOCIS

AKTUALNOŚCI

Celem badań przeprowadzonych w ramach projektu była analiza postaw i perspektyw wolontariatu i samych wolontariuszy, a w szczególności wolontariatu w sytuacjach kryzysowych. W badaniach nacisk położono na kryzys uchodźczy, który miał miejsce w Europie w latach 2015-2017 i późniejszą pracę z uchodźcami w procesach integracyjnych.

Próba badawcza składała się z 265 uczestników z Belgii, 301 uczestników z Chorwacji, 256 uczestników z Włoch, 193 uczestników z Polski i 357 z Serbii. Dane zbierano pomiędzy majem a wrześniem 2020 r.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu znajdziecie tutaj.


22 października 2020 roku w ramach projektu „VOCIS – Volunteers as a Force of Solidarity in Times of Crisis” odbyła się konferencja online, na której zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w krajach partnerskich. Badania te dotyczyły doświadczeń wolontariackich w czasie kryzysu i po nim.

W konferencji uczestniczyli naukowcy, aktywiści i wolontariusze z całego świata. Wystąpień wysłuchało ponad 80 osób – między innymi z Włoch, Chorwacji, Belgii, Bułgarii, Polski, Grecji, Serbii, Finlandii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Projekt „VOCIS – Volunteers as a Force of Solidarity in Times of Crisis” jest współfinansowany z programu Europa dla obywateli UE. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „MI” – Split (Chorwacja), a partnerami: Europejskie Centrum Wolontariatu (Belgia), Fundacja Rzecz Społeczna (Polska), Centrum Wolontariatu Milano (Włochy), Serbia w Ruchu (Serbia) i Chorwackie Centrum Rozwoju Wolontariatu (Chorwacja).