VOCIS

Volunteers as a Force of Solidarity in Times of Crisis

„Wolontariusze siłą solidarności w czasach kryzysu” to projekt finansowany przez program Europa dla obywateli. Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie „MI” – Split, a partnerami projektu są Europejskie Centrum Wolontariatu (Belgia), Fundacja Rzecz Społeczna (Polska), Centrum Wolontariatu Milano (Włochy), Serbia w Ruchu (Serbia) i Chorwackie Centrum Rozwoju Wolontariatu (Chorwacja). Projekt stanowi rozszerzenie projektu „Optymalizacja usług wolontariackich w czasach kryzysu uchodźczego”, który został wdrożony w latach 2016-2017 i przedstawił oparte na dowodach zalecenia dotyczące poprawy wolontariatu w czasach kryzysu.

Celem tego projektu jest przyczynienie się do wzmocnienia i promowania roli wolontariatu, ponieważ wpływ wolontariatu podczas kryzysu uchodźczego w UE był ogromny. Szczegółowym celem jest zebranie opinii na temat wolontariatu w czasach kryzysu i po nim oraz promowanie wolontariatu jako siły solidarności i demokracji w Europie, co jest zgodne z polityką i strategiami UE. Podczas wydarzeń omówione zostaną zorganizowane, skoordynowane i wysokiej jakości prace wolontariackie w czasach kryzysu w społeczności. Projekt pomaga we współpracy między organizacjami pracującymi nad rozwojem wolontariatu i otwiera przestrzeń do dialogu na temat opinii na temat roli wolontariuszy podczas kryzysu uchodźczego i po jego zakończeniu, w trakcie procesu integracji. Partnerzy mają doświadczenie w organizowaniu wolontariatu, opracowywaniu polityk dotyczących wolontariatu i pracy z uchodźcami.

W ramach działań przeprowadzone zostanie badanie obejmujące kraje partnerskie. Ankieta zostanie udostępniona za pośrednictwem mediów społecznościowych w BEL, ITA, CRO, SER i POL. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas wydarzeń krajowych we wszystkich krajach partnerskich oraz podczas konferencji końcowej. W okresie realizacji projektu zostaną przeprowadzone 3 międzynarodowe (CRO, BEL) i 5 krajowych (CRO, SER, ITA, POL) spotkań, a wyniki projektu zostaną przekazane zainteresowanym stronom na poziomie UE przez Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV) i innych partnerów. Dzięki silnej promocji i rozpowszechnianiu projektów (wydarzenie promocyjne w Chorwacji i wydarzeniach inaugurujących – m.in. Światowy Dzień Uchodźcy, promowane będzie także znaczenie wolontariatu, solidarności, budowania społeczeństw międzykulturowych i otwartych.

O wydarzeniach w ramach projektu możecie przeczytać tutaj.