Wioleta

Wioleta Hutniczak

Treasurer

Coordinator and a coach, associated with the third sector since 2008.

Was working in cooperation with Polish Humanitarian Action, Centrum Rozwiązań Systemowych and Fundacja Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Being a coach and an educator working with Global Education Network of Youth, co-authored innovative educational materials in the “Edukację Globalną zaczynamy od zabawy” project and publication of “Gry dla Zrównoważonego Rozwoju. Przez doświadczenie i refleksję do zrozumienia i odpowiedzialności”. In years 2011-2015 took part in project stirring to action local communities of Katowice and Bielsko-Biała “Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych, which goal was to increase real impact of the inhabitants on the process of local authorities’ decision making process.  (Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz Fundacja Pozytywnych Zmian).

Alumni of Szkoła Trenerów Meritum w Katowicach, currently working on “Kopalnia Aktywności” project.