Zespół

Nasz zespół tworzy sześć wspaniałych osób, w pełni zaangażowanych w sprawy Fundacji i z pasją wykonujących swoje codzienne obowiązki.

Dagmara Kubik – doświadczona kampanierka i organizatorka społecznościowa (community organizer). Prekursorka wykorzystywania tej metody w pracy ze społecznościami w Polsce. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w angażowaniu mieszkańców i aktywistów w działania na rzecz ich otoczenia. Pracowała z kilkunastoma grupami działaczy na terenie Śląska i superwizowała pracę kilku zespołów organizatorów społecznościowych. Superwizorka, trenerka i konsultantka. Autorka innowacyjnych programów edukacyjnych dla liderów lokalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wieloletnia członkini zarządu Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych, największej sieci zrzeszającej profesjonalistów wykorzystujących metodę organizowanie społecznościowe w Europie.

Joanna Machowska – z wykształcenia magistra geografii. W ostatnich latach pełniła funkcję koordynatorki wolontariatu lokalnej grupy Greenpeace w Katowicach, gdzie wraz z wolontariuszami i wolontariuszkami zajmowała się tematyką bioróżnorodności oraz zmian klimatu. Rolę koordynatorki wolontariatu pełniła również podczas szczytu klimatycznego COP24, który odbył się w Katowicach w roku 2019. W czasie swojej działalności aktywistycznej współtworzyła m.in. projekt Dzika Strona Miasta, którego celem jest edukacja przyrodnicza poprzez zabawę. Koordynowała także lokalnie projekt MAKE SMTHNG Week – ruch, którego misją jest przeciwstawienie się kulturze nadkonsumpcji i pokazanie ludziom, że rzeczy można wykorzystywać ponownie/naprawiać/tworzyć zamiast je wyrzucać. Po godzinach Asia jest nie tylko aktywistką klimatyczną, ale również coacherką i trenerką mentalną. W Fundacji odpowiada za proces organizowania społecznościowego w Rudzie Śląskiej.

Iwona Nowak – projekt menedżerka (koordynuje projekty lokalne, jak i o zasięgu międzynarodowym), superwizorka (prowadzi superwizje indywidualne i grupowe), trenerka (szkoli z takich tematów, jak budowanie zespołu, umiejętności przywódcze, angażowanie społeczności do działania na rzecz swojego otoczenia, kampanie społeczne czy sztuka wystąpień publicznych), posiada doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem międzynarodowym. Od 2008 związana z sektorem NGO – swoją przygodę zaczęła jako edukatorka praw człowieka w Amnesty International, a ostatnie 6 lat pracowała w Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, w którym pełniąc funkcję wiceprezeski zarządu przyczyniła się do wielu zmian organizacyjnych, jak również społecznych, wdrażając z sukcesem innowacyjne narzędzia dla społeczności lokalnych w województwie śląskim i innych częściach Polski. Ukończyła Europejski Program Magisterski w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji (EMA), Szkołę Trenerów prowadzoną przez Centrum szkoleń i rozwoju osobistego MERITUM w Katowicach, a także Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Agata Otrębska – przedkłada wszechstronność nad wąską specjalizację. Studiowała teatrologię, socjologię, produkcję mediów cyfrowych, zarządzanie projektami, coaching i mentoring. Próbowała mniej lub bardziej intensywnie wspinaczki, skoków spadochronowych, narciarstwa, nurkowania, tańców ulicznych i jazdy konnej. Jako młoda dziewczyna prowadziła działalność literacką i dziennikarską,  jako studentka występowała w spektaklach improwizowanych w Anglii i Niemczech. W życiu zawodowym zarządza projektami badawczymi i edukacyjnymi, rozkręca programy rozwojowe dla liderów i liderek (m.in. Projekt Korba), wspiera ekipy teatralne w pracy nad spektaklem. W ramach własnej firmy prowadzi od blisko dekady szkolenia i coachingi dla świata biznesu (ING, Grupa Santander, Arcelor Mittal, Żywiec Zdrój, KGHM, Tauron i wiele innych). W życiu społeczno-politycznym – aktywistka feministyczna, a także kandydatka w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r. To, co ją w życiu nakręca, to relacje z ludźmi, podróże i powieści Eleny Ferrante. Matka wyjątkowo wyemancypowanej dwunastolatki.

Joanna Rippel – organizatorka społecznościowa. Swoją pracę w Fundacji rozpoczęła od koordynacji pierwszego międzynarodowego projektu „InVolvE”, którego celem było zebranie dobrych praktyk zarządzania wolontariuszami w całej Europie. Absolwentka Akademii Liderów Społecznych. Pracę jako organizatorka rozpoczęła w 2019 roku, w projekcie wspieranym przez konkurs Ashoki WzmocniONE, podczas którego pomagała przy stworzeniu zorganizowanej grupy kobiecej w Chorzowie. Od kwietnia 2020 roku współpracuje ze Śląskim Ruchem Klimatycznym, który jest zrzeszeniem działaczek i działaczy klimatyczno-ekologicznych ze Śląska.

Monika Stępień – ukończyła studia magisterskie z Zarządzania oraz studia doktoranckie z Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej. Przez prawie 3 lata związana ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty z Katowic. Zorganizowała i przeprowadziła łącznie ponad 150 warsztatów, prelekcji i spotkań z zakresu ekologii, zero waste oraz circular economy. Członkini komitetów organizacyjnych dwóch międzynarodowych konferencji naukowych oraz komitetów redakcyjnych trzech czasopism naukowych i popularno-naukowych. W Fundacji odpowiada za koordynację projektów oraz komunikację zewnętrzną.


Zarząd Fundacji
  1. Dagmara Kubik – Prezeska
  2. Joanna Rippel – Członkini Zarządu
  3. Iwona Nowak – Członkini Zarządu
Rada Fundacji
  1. Agata Hofelmajer
  2. Katarzyna Jochymczyk
  3. Sandra Mikołajczyk