Co robimy

Organising in crisis – development of soft and online competences of community organisers from Europe and blended educational tools 

Budżet
213 008,00 EUR
Czas trwania
01.02.2022-01.08.2024
Organizacje partnerskie
Fundacja Rzecz Społeczna, The European Community Organizing – ECON, Center for Community Organizing, Civil College, Serbia on the Move, Community Organizers LTD, Fundatia Centrul de Resurse pentru participare publica – CeRe

„Kryzys” – słowo odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Kryzys klimatyczny, kryzys demokracji, kryzys związany z pandemią i jej skutkami, to tylko niektóre z wyzwań, z  którymi musimy się mierzyć jako jednostki i jako społeczeństwo. Organizowanie społecznościowe (ang. community organising) może odegrać kluczową rolę w zjednoczeniu osób pragnących działać w swoich lokalnych środowiskach i przeciwdziałać skutkom kryzysów. Zbierając doświadczenia w pracy z grupami (zarówno swoje jak i naszych zagranicznych partnerów),  dostrzegliśmy potrzebę rozwoju potrzebnych ku temu narzędzi. Tak narodził się projekt „Organising in crisis”, którego celem jest zaopatrzenie organizatorów społeczności lokalnych i wolontariuszy, którzy chcieliby zostać profesjonalnymi edukatorami, w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do pracy z osobami o mniejszych możliwościach, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Narzędzia te pozwolą w bardziej profesjonalny i skuteczny sposób (także w formule online) wzmacniać, edukować i wspierać zwykłych obywateli.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do organizatorów społecznościowych, liderów społeczności, działaczy NGO, członków grup nieformalnych i ruchów społecznych oraz wolontariuszy.

Najważniejsze działania

Program nauczania dla edukatorów osób dorosłych
W ramach projektu opracowany zostanie modułowy program nauczania, który może być dostosowany do różnych kontekstów, warunków (offline/online) i potrzeb różnych grup docelowych, w tym grup zagrożonych. Każdy moduł będzie zawierał szczegółowe plany sesji i działań edukacyjnych (np. rozwiązywanie konfliktów, dialog i facylitacja w procesie edukacji, przeciwdziałanie bierności, włączanie grup marginalizowanych, skuteczne budowanie kampanii, itp.)

Gra edukacyjna
W ramach projektu opracujemy poważną grę online (symulację społeczną) skoncentrowaną na organizowaniu społecznościowym. Wykorzystanie tego typu narzędzi jest wciąż rzadkie w edukacji dorosłych, choć okazało się niezwykle skuteczne w procesie uczenia się, ze względu na swój angażujący charakter. Symulacje przewyższają pasywne metody wykładu i pozwalają nie tylko przekazać uczestnikom konkretną wiedzę, ale także podzielić się nią, poznać inne perspektywy i światopoglądy, sprawdzić się w konkretnej sytuacji i spojrzeć w przyszłość, aby zaobserwować długofalowe skutki swoich działań.

Działania związane z uczeniem się i szkoleniem
W ramach projektu zaplanowano trzy duże szkolenia dla organizatorów społecznościowych i wolontariuszy, zorganizowane przez Fundację Rzecz Społeczna, Civil College z Węgier oraz Community Organizers LTD z Wielkiej Brytanii.

Działania upowszechniające
Każda organizacja partnerska zorganizuje 2-dniowy warsztat, mający na celu promocję i upowszechnienie rezultatów projektu. Szkolenie będzie dotyczyło organizowania grup i społeczności. Szczególny nacisk zostanie położony na kryzys klimatyczny i tworzenie kampanii społecznych.

Więcej informacji o projekcie

Magdalena Kuczowic
Telefon: +48 696 221 429
E-mail: magda@rzeczspoleczna.pl

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+