Co robimy

Ekologiczna Akademia Kobiet

Budżet:
Czas trwania:
02.09.2019 - 15.11.2022
Organizacje partnerskie:
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

Ekologiczna Akademia Kobiet to projekt stworzony pierwotnie dla kobiet z regionów górniczych Górnego Śląska i Wielkopolski działających na rzecz ochrony klimatu. Stanowi on przestrzeń do wzajemnego wsparcia, wspólnej edukacji i realizacji przedsięwzięć służących ochronie klimatu i ekologii.

Głos kobiet w kontekście zapobiegania zmianom klimatu i promowania sprawiedliwej transformacji jest nadal zarówno mało słyszalny, jak i mało słuchany, zaś odejście od węgla i zielony zwrot w Polsce bez udziału i głosu kobiet nie będzie transformacją sprawiedliwą. Dlatego zależy nam na wzmacnianiu roli, widoczności oraz wpływu aktywistek i liderek klimatycznych i ekologicznych (a co za tym idzie – także innych kobiet).

Projekt wystartował w 2019r., a w następnych latach do grona jego uczestniczek dołączały kolejne aktywistki z niemal wszystkich rejonów Polski. Obecna, 4 już edycja projektu, skierowana jest do dotychczasowych absolwentek, a organizowany jesienią 2022r. zjazd pozwoli na wymianę doświadczeń, podniesienie kompetencji liderek klimatycznych i dalszy rozwój tej społeczności. W ramach projektu planowane jest również stworzenie bazy aktywistek klimatycznych i transformacyjnych, która za pośrednictwem strony klimatywistki.pl będzie miała szansę dotrzeć do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Kobiety z obszarów doświadczających procesów transformacyjnych (historycznie węglowych, gospodarczo związanych z wydobyciem i spalaniem węgla), w szczególności z Górnego Śląska i Zagłębia oraz Wielkopolski Wschodniej – liderki klimatyczne i ekologiczne oraz liderki społeczności zamierzające koncentrować swoją działalność w obszarze ochrony klimatu i/lub bioróżnorodności.

Najważniejsze działania

  • Podniesienie kompetencji oraz poczucia sprawczości, wpływu, wewnętrznej siły oraz sieci wsparcia u liderek klimatycznych i ekologicznych z regionów doświadczających procesu transformacji.
  • Rozwinięcie i podtrzymanie rozwoju sieci współpracy liderek klimatycznych i ekologicznych.
  • Wzmocnienie głosu kobiet w mediach w tematach ochrony klimatu i transformacji energetycznej.

Uczestniczki o projekcie

Projekt dał mi bardzo dużo wzmocnienia, wsparcia, konkretnej wiedzy oraz umiejętności radzenia sobie z przemocą, mansplainingiem, wyrażaniem siebie, swojego głosu. Dzięki udziałowi w projekcie mam jeszcze większe poczucie sprawczości. To było też po prostu cudowne doświadczenie niesamowitej życzliwości i otwartości na siebie nawzajem – zarówno ze strony uczestniczek, jak i organizatorek, prowadzących.

Katarzyna Hromek
Członkini Zarządu Fundacji Niech Żyją!

Jako działaczki ekologiczne działamy w bardzo trudnych warunkach, z pełną świadomością nadchodzącej katastrofy klimatycznej. Zgłosiłam się, żeby być w otoczeniu kobiet, które robią podobne rzeczy, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami i wsparciem.

Miłosława Stępień
Prezeska Stowarzyszenia Akcja Konin

Więcej informacji o projekcie

Anna Szterleja-Pawlińska
Telefon: +48 694 761 050
E-mail: anna@rzeczspoleczna.pl
Witryna projektu: www.klimatywistki.pl


Projekt „Ekologiczna Akademia Kobiet” jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.