Co robimy

Frelki-Obywatelki – wsparcie kobiet w województwie śląskim

Budżet
114 901,10 EUR
Czas trwania
01.10.2021-30.09.2023
Organizacje Partnerskie
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Phronesis SA

Pomimo pojawiającej się regularnie w mediach narracji, wedle której kobiety mogą podejmować taką samą aktywność społeczną i polityczną, jak mężczyźni praktyka wygląda inaczej. Kobiety z różnych przyczyn często nie mogą i nie mają warunków, by takiej działalności się podejmować. Projekt Frelki-Obywatelki ma być odpowiedzią na ten problem. Korzystając z doświadczenia i zbioru dobrych praktyk, chcemy przy zastosowaniu organizowania społecznościowego pomóc przezwyciężyć te często niewidoczne na co dzień bariery, które utrudniają kobietom angażowanie się w społeczeństwo obywatelskie. Chorzów 24%, Gliwice 20%, Bytom 16% – to zastany udział kobiet we władzach miejskich. To jak niskie są to statystyki, pokazuje nawet porównanie (z również zdecydowanie zbyt niskim) udziałem kobiet w rządzie, gdzie wynosi on 27%. Mając te dane i jednocześnie mnóstwo przykładów z naszej wcześniejszej codzienności, jesteśmy pewne, że to nie jest sytuacja właściwa. Jest całe mnóstwo kobiet, które chciałby zaangażować się w politykę, czy działania trzeciego sektora, ale z różnych przyczyn jest im to utrudnione. Presja społeczna, bezpłatna praca opiekuńcza, socjalizowane przekonanie o tym, że to „niekoniecznie wypada” i „to nie jest dla mnie” i niezliczona ilość innych powodów, to codzienność większości jeśli nie wszystkich kobiet. Wierzymy jednak, że dzięki oddolnym, zorganizowanym działaniom za pomocą między innymi organizowania społecznościowego, mentoringu, czy tworzeniu sieci wsparcia zmiana jest możliwa. Nie chcemy siłą wprowadzić kobiety w strefę publiczną. Chcemy stworzyć im odpowiednie warunki i dać odpowiednie narzędzia, a same będą wiedziały, co z nimi zrobić.

Więcej o projekcie możecie posłuchać w rozmowie Moniki Sekuły i Małgorzaty Kopki-Piątek z Katarzyną Zacharską w podcaście Instytutu Spraw Publicznych!

Grupa docelowa

Kobiety – mieszkanki, urzędniczki, pracowniczki i działaczki społeczne z dwóch miast województwa śląskiego (Chorzowa i Siemianowic Śląskich).

Najważniejsze działania

Badanie uwarunkowań aktywności społeczno-politycznej kobiet z województwa śląskiego
Dzisiaj wiedza to najpotężniejszy zasób, a my chcemy z niego skorzystać. Razem z naszymi partnerkami z Instytut Spraw Publicznych przeprowadzimy badania w metodzie jakościowej, które pozwolą nam lepiej zrozumieć charakter aktywności kobiet i przeszkody, na które można podczas niej napotkać. Planujemy przeprowadzić 20 wywiadów pogłębionych, ponieważ taka liczba jest standardem w tego typu badaniach i pozwoli nam dobrze zrozumieć specyfikę badanej grupy. Oprócz wartości poznawczej związanej ze zdobytą wiedzą chcemy też poprzez sam proces zbierania wywiadów od razu zaangażować kobiety do całego projektu i dzięki temu rozpocząć sieciowanie i tworzenie grup wsparcia. 

Już jest! Kto jak kto, ale to kobiety powinny zmieniać świat! Raport z badań autorstwa Małgorzaty Druciarek i Małgorzaty Kopka-Piątek możecie ściągnąć klikając w poniższy link.

Kto jak to, ale to kobiety powinny zmieniać świat – raport z badań It is women who should be changing the world – research raport

ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE
W ramach projektu zostaną stworzone i prowadzone dwie grupy kobiet. W ramach projektu najpierw zostaną przeprowadzone rozmowy z mieszkankami, w ramach których wyklarują się możliwe do naprawienia przez aktywność obywatelską problem. W ten sposób wyłonimy również kobiety, które utworzą właściwą grupę. Najważniejszym etapem tego procesu będzie budowanie grupy; organizatorka zadba o stworzenie tożsamości grupy, wypracuje zasady i strukturę grupy, zadba o relacje w grupie. Następnie stworzona i umocniona grupa rozpocznie kampanię, której celem będzie rozwiązanie jednego z wybranych problemów.

OBYWATELSKA AKADEMIA KOBIET
Spośród kobiet zaangażowanych w działania obu grup zostanie wybrana osobna 15-osobowa grupa, która weźmie udział w cyklu warsztatów, które skupią się na tematach takich jak: prowadzenie kampanii i działań obywatelskich, przywództwo i wystąpienia publiczne, kształtowanie polityk lokalnych (w szczególności związanych z tematem ochrony środowiska i zmian klimatu), prowadzenie procesów grupowych – facylitacja, wykorzystanie metody dialogu w pracy ze społecznością. W ramach cyklu odbędą się 4 dwudniowe zjazdy, z czego dwa z nich odbędą się w Katowicach, a dwa będę wyjazdowe. Forma wyjazdowa nie dość, że zapewnia dodatkową integrację grupie, to pozwala wyrwać się kobietom z codziennych obowiązków i w pełni skupić się na warsztatach. Kobietom biorącym udział w warsztatach zaproponowane zostaną również sesje mentoringowe, w jednym lub kilku tematach powiązanych z aktywizmem i zaangażowaniem obywatelskim.

WIZYTA STUDYJNA W OSLO
W planach jest także organizacja wizyty studyjnej w Norwegii, w której trakcie grupa złożona z zaangażowanych kobiet oraz osób należących do Fundacji Rzecz Społeczna i Instytutu Spraw Publicznych wezmą udział w eksperymentalnych warsztatach dialogu w sytuacjach konfliktu z wykorzystaniem nowoczesnej techniki uczenia się transformacyjnego. W planie wyjazdu jest również spotkanie z lokalnymi NGOsami oraz wizyta w Memorial and Learning Centre na wyspie Utøya.

Rezultatem wizyty były zorganizowane przez naszą Fundację spotkania z wykorzystaniem metody dialogu w lokalnych społecznościach. Doświadczenia i wiedza zdobyte podczas wizyty i spotkań w formule dialogu zaowocowały publikacją „Usłyszeć siebie i innych. Wprowadzenie do metody dialogu w społecznościach”, którą możecie ściągnąć w języku polskim.

Usłyszeć siebie i innych. Wprowadzenie do metody dialogu w społecznościach

Więcej informacji o projekcie

Anna Szterleja-Pawlińska
Telefon: +48 694 761 050
E-mail: anna@rzeczspoleczna.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.