Co robimy

Historia Zmiany – Szkoła Aktywnego Obywatelstwa

Budżet
193 221,00 EUR
Czas trwania
01.12.2019-31.08.2022
Organizacje partnerskie
Civil College Foundation, Community Organising Centre, European Community Organizing Network, Serbia on the Move, Resource Center for Public Participation

Organizowanie społecznościowe to podejście, które przyszło do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Jego głównym celem jest pobudzanie mieszkańców i mieszkanek do dbania o swoje otoczenie i sprawy. Intensywny rozwój organizowania w naszym regionie przypada na kilkanaście ostatnich lat. To wynik działalności Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych (European Community Organising Network, ECON) zrzeszającej organizacje wykorzystujące organizowanie w pracy z grupami i społecznościami. Dotychczas większość know-how opierała się na dobrych praktykach z USA. Członkowie ECON-u z Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier uznali, że najwyższa pora zebrać własne doświadczenie w zakresie organizowania, W ten sposób zrodził się pomysł na wspólny projekt.

Grupa docelowa

Bezpośrednią grupą docelową projektu było 51 organizatorów i organizatorek społecznościowych oraz wolontariusze i wolontariuszki z Polski, Słowacji, Węgier, Serbii i Rumunii. Pośrednią grupę stanowiły społeczności defaworyzowane wspierane na co dzień przez wszystkie organizacje partnerskie.

Najważniejsze działania

SZKOLENIA
Poprzez szkolenia w formule offline (na Węgrzech i w Serbii) oraz online, osoby wspierające lokalne grupy i społeczności zwiększyły swoje kompetencje z takich tematów, jak angażowanie ludzi w czasach kryzysu, organizowanie skupione wokół wybranego tematu społecznego oraz siła narracji publicznej.

SYMULACJA 
W ramach projektu partnerzy stworzyli innowacyjną symulację „Organizujmy się! W poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej” przedstawiającą organizowanie społecznościowe w atrakcyjny i przystępny sposób. Narzędzie to zapewnia środowisko do bezpiecznego testowania różnych strategii i schematów działania, podejmowania decyzji, popełniania błędów oraz uczenia się przez doświadczenie. Symulacja jest wykorzystywana w trakcie warsztatów oraz działań z mieszkańcami. 

Symulację do druku możecie pobrać w kilku wersjach językowych – polskiej, angielskiej, rumuńskiej, węgierskiej, słowackiej i serbskiej.

Wersja serbska Wersja słowacka Wersja rumuńska Wersja polska Wersja węgierska Wersja angielska

Instrukcję/wskazówki wydruku symulacji znajdziecie w poniższym linku (każda porządna drukarnia powinna wiedzieć co z nim zrobić).

Jak drukować symulację?

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC BY-NC-ND 4.0

APLIKACJA MOBILNA
Kolejnym rezultatem opracowanym w ramach partnerstwa jest aplikacja „CoAct – Community Organizing”, która prowadzi nas przez poszczególne kroki organizowania społecznościowego. Dzięki temu narzędziu użytkownicy dowiedzą się czym jest to podejście i w jaki sposób mogą oni rozwiązać ważne dla swojej społeczności problemy oraz poznają organizacje o podobnym profilu. Aplikacja jest darmowa i możecie ją pobrać ze sklepu Google Play (dostępne są również różne wersje językowe).

CoAct – Community Organizing
Do aplikacji przygotowaliśmy dla Was także instrukcje w języku polskim i angielskim, które możecie ściągnąć poniżej.

Wersja polska Wersja angielska

PUBLIKACJA
Publikacja „Siła organizowania społecznościowego: Opowieści o grupach i społecznościach organizujących kampanie obywatelskie w Europie” pokazuje dlaczego organizowanie jest skutecznym podejściem prowadzącym do zmian systemowych. W opracowaniu partnerzy dzielą się refleksjami ze swojej pracy oraz przykładami zrealizowanych kampanii obywatelskich. Publikacja dostępna jest w formacie pdf w wersji polskiej, angielskiej, serbskiej, rumuńskiej, węgierskiej i słowackiej.

Wersja polska Wersja angielska Wersja serbska Wersja rumuńska Wersja węgierska Wersja słowacka
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC BY-NC-ND 4.0

Dzięki projektowi

  • zostały podniesione kompetencje edukatorów pracujących w szczególności z grupami i społecznościami defaworyzowanymi;
  • organizatorzy społecznościowi oraz wolontariusze uzyskali innowacyjne narzędzie edukacyjne umożliwiające im przedstawienie organizowania w atrakcyjny, zrozumiały i przystępny sposób; 
  • partnerzy dzielili się swoim know-how na temat organizowania oraz otrzymali inspiracje do dalszej pracy w tym obszarze.

Więcej informacji o projekcie

Iwona Nowak
E-mail: iwona@rzeczspoleczna.pl