Co robimy

Organizowanie społecznościowe w Śląskim Ruchu Klimatycznym

Budżet
120 000,00 EUR
Czas trwania
01.04.2020-31.10.2020
Organizacje partnerskie
Śląski Ruch Klimatyczny

Śląski Ruch Klimatyczny (ŚRK) to oddolna, niehierarchiczna, działająca na szczeblu regionalnym sieć aktywistów, utworzona na początku 2020 roku po konferencji COP24 zorganizowanej w Katowicach. ŚRK powstał w celu przeciwstawienia się bezczynności, krótkowzroczności i denializmowi władz lokalnych oraz rządu w sprawie kryzysu klimatycznego i od tego czasu działa wspólnie z innymi organizacjami, zarówno lokalnymi, jak i na szczeblu krajowym, w przekonaniu, że najwyższy czas na tworzenie sieci i współpracę, aby rosnąć w siłę i zmieniać rzeczywistość.

Sprawy klimatyczne stają się coraz gorętszym tematem, a liczba denialistów powoli zaczyna „topnieć”, więc jest to bardzo dobry czas zarówno na kampanię, jak i na motywowanie ludzi do przyłączenia się. Badania z 2019r. pokazują, że prawie wszyscy Polacy wiedzą, że dbanie o bezpieczeństwo ekologiczne jest konstytucyjnym obowiązkiem władz (art. 74 Konstytucji). Jednocześnie prawie 60% Polaków postrzega zmianę klimatu jako realne zagrożenie dla siebie i swoich bliskich. Energia odnawialna jest paliwem przyszłości dla trzech czwartych wyborców PO (76%) i połowy elektoratu partii wiodącej (53%).

Grupy docelowe

Osoby działające w ramach Śląskiego Ruchu Klimatycznego oraz wszystkie osoby zainteresowane działaniem na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu na Śląsku.

Najważniejsze działania

WZMACNIANIE STRUKTUR
Budowanie struktur, które są demokratyczne, inkluzywne i długotrwałe, oraz wsparcie w dobieraniu skutecznych metod działania.

REKRUTACJA
Troska o budowanie grupy interesu wokół ŚRK i ciągły napływ nowych osób, których świeże spojrzenie ma potencjał wzmocnienia organizacji.

ROZMOWY 1 NA 1
Wzmacnianie osobistego rozwoju członkiń i członków ŚRK, wzmacnianie ich kompetencji liderskich, szukanie motywacji, wspólnego interesu.

BUDOWANIE KOALICJI
Tworzenie relacji z innymi ruchami klimatycznymi i ekologicznymi i organizacjami lokalnymi oraz krajowymi.

REGULARNA EWALUACJA DZIAŁAŃ
Wspólna i systematyczna ocena budowy organizacji ze wszystkimi członkiniami i członkami.

Dzięki temu projektowi

  • Śląski Ruch Klimatyczny będzie rósł w siłę jako organizacja zarówno w ramach zwiększania swoich struktur, jak i możliwości wpływu
  • dzięki działalności ŚRK powstanie sieć organizacji działających na rzecz środowiska i klimatu na śląsku umożliwiające wspieranie się nawzajem
  • na śląsku, jako strategicznym dla Polski regionie, wzmocni się głos społeczny w temacie sprawiedliwej transformacji energetycznej i rozwiązań pro-klimatycznych
  • w ramach śląskiego ruchu zebrana zostanie liczna grupa mocnych liderek i liderów zdolna do działania na korzyść swoich społeczności
  • postulaty organizacji klimatycznych i ekologicznych będą się uzupełniać i wspierać nawzajem

Więcej informacji o projekcie

Dagmara Kubik
Telefon: +48 668 128 018
E-mail: dagmara@rzeczspoleczna.pl

Projekt “Organizowanie społecznościowe w Śląskim Ruchu Klimatycznym” jest finansowany przez Europejską Fundację Klimatyczną