Co robimy

Zorganizujmy się! Podniesienie kwalifikacji organizatorów społecznościowych w Polsce

Budżet
34 346,00 EUR
Czas trwania
01.11.2021-01.05.2023
Organizacje partnerskie
The European Community Organizing – ECON, Civil College, Col·lectiu Eco-Actiu

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz tworzenia trwałych i rzetelnych sieci kontaktów. Projekt „Zorganizujmy się – podniesienie kompetencji organizatorów społecznościowych w Polsce” powstał, by odpowiedzieć właśnie na te potrzeby. Projekt ten zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń, zorganizowanych przez naszych partnerów z całej Europy. Zaplanowane działania pozwolą nie tylko poszerzyć wiedzę osób uczestniczących, poznać nowe perspektywy w organizowaniu społecznościowym, czy opanować nowe techniki pracy ze społecznościami, ale również nawiązać wiele nowych i cennych kontaktów.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracowników i pracowniczek oraz wolontariuszy i wolontariuszek Fundacji, ale także do organizatorów i organizatorek społecznościowych, liderów i liderek społeczności, działaczy i działaczek NGO, członków i członkiń grup nieformalnych i ruchów społecznych.

Najważniejsze działania

Cykl szkoleń
Cykl czterech szkoleń u partnerów z całej Europy – Węgier, Słowacji i Hiszpanii. Podczas których organizacje partnerskie podzielą się fachową wiedzą ze swoich specjalizacji.

Dzięki temu projektowi

  • uczestnicy i uczestniczki szkoleń poszerzą swoją wiedzę nt. organizowania społecznościowego i pracy z lokalnymi społecznościami
  • wyjazdowy charakter szkoleń pozwoli na sieciowanie i wzmocnienie relacji pomiędzy Fundacją a organizacjami partnerskimi

Więcej informacji o projekcie

Michał Skrzyński
E-mail: michal@rzeczspoleczna.pl

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+