Frelki-Obywatelki

– wsparcie kobiet
w województwie śląskim

Pomimo pojawiającej się regularnie w mediach narracji, wedle której kobiety mogą podejmować taką samą aktywność społeczną i polityczną, jak mężczyźni praktyka wygląda inaczej. Kobiety z różnych przyczyn często nie mogą i nie mają warunków, by takiej działalności się podejmować. Projekt Frelki-Obywatleki ma być odpowiedzią na te problemy. Korzystając z doświadczenia i zbioru dobrych praktyk, chcemy przy zastosowaniu organizowania społecznościowego pomóc przezwyciężyć te często niewidoczne na co dzień bariery, które utrudniają kobietom angażowanie się w społeczeństwo obywatelskie.

Chorzów 24%, Gliwice 20%, Bytom 16% –  to zastany udział kobiet we władzach miejskich. To jak niskie są to statystyki, pokazuje nawet porównanie (z również zdecydowanie zbyt niskim) udziałem kobiet w parlamencie, gdzie wynosi on 27%. Mając te dane i jednocześnie mnóstwo przykładów z naszej wcześniejszej codzienności, jesteśmy pewne, że to nie jest sytuacja właściwa. Jest całe mnóstwo kobiet, które chciałby zaangażować się w politykę, czy działania trzeciego sektora, ale z różnych przyczyn jest im to utrudnione. Presja społeczna, bezpłatna praca opiekuńcza, wpojone przekonanie o tym, że to „niekoniecznie wypada” i  „to nie jest dla mnie” i niezliczona ilość innych powodów, to codzienność większości jeśli nie wszystkich kobiet.  Wierzymy jednak, że dzięki oddolnemu, zorganizowanemu działaniu za pomocą między innymi organizowania społecznościowego, mentoringu, czy tworzeniu sieci wsparcia zmiana jest możliwa. Nie chcemy siłą wprowadzić kobiety w strefę publiczną. Chcemy stworzyć im odpowiednie warunki i dać odpowiednie narzędzia, a same będą wiedziały, co z nimi zrobić.

Garść informacji o projekcie

Budżet: 114 901,10 EUR
Czas trwania: 01.10.2021 do 30.09.2023
Zasięg: województwo śląskie (Chorzów i Siemianowice Śląskie)
Realizator: Fundacja Rzecz Społeczna
Partnerzy: Instytut Spraw Publicznych (Polska), Phronesis SA (Norwegia)

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do kobiet z dwóch miast na terenie województwa śląskiego – Chorzowa i Siemianowic Śląskich.

Najważniejsze działania

BADANIE UWARUNKOWAŃ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ KOBIET
Dzisiaj wiedza to najpotężniejszy zasób, a my chcemy z niego skorzystać. Razem z naszymi partnerkami z Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzimy badania w metodzie jakościowej, które pozwolą nam lepiej zrozumieć charakter aktywności kobiet i przeszkody, na które można podczas niej napotkać. Oprócz wartości poznawczej związanej ze zdobytą wiedzą chcemy też poprzez sam proces zbierania wywiadów od razu zaangażować kobiety do całego projektu i dzięki temu rozpocząć sieciowanie i tworzenie grup wsparcia.

ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach projektu zostaną stworzone i będą prowadzone dwie grupy kobiet. Jednym z miast na terenie, którego taka grupa zostanie utworzona, będzie Chorzów, drugim Siemianowice Śląskie. Najważniejszym etapem tego procesu będzie budowanie grupy; organizatorka zadba o stworzenie tożsamości grupy, wypracuje zasady i strukturę grupy, zadba o relacje w grupie. Następnie stworzona i umocniona grupa rozpocznie kampanię, której celem będzie rozwiązanie jednego z wybranych problemów.

OBYWATELSKA AKADEMIA KOBIET

W ramach projektu przeprowadzimy cykl warsztatów dla kobiet ze wspieranych przez nas grup, które skupią się na tematach takich jak: prowadzenie kampanii i działań obywatelskich, przywództwo i wystąpienia publiczne, kształtowanie polityk lokalnych (w szczególności związanych z tematem ochrony środowiska i zmian klimatu), prowadzenie procesów grupowych – facylitacja, wykorzystanie metody dialogu w pracy ze społecznością. Kobietom biorącym udział w warsztatach zaproponowane zostaną również sesje mentoringowo-doradcze, w jednym lub kilku tematach powiązanych z aktywizmem, zaangażowaniem obywatelskim i jego koordynowaniem.

WIZYTA STUDYJNA W OSLO

Planujemy odbycie wizyty studyjnej w Oslo u naszego norweskiego partnera – Phronesis, w której trakcie grupa uczestniczek weźmie udział w eksperymentalnych warsztatach z wykorzystania metody dialogu w sytuacjach konfliktu (warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnej techniki uczenia się transformacyjnego). W planie wyjazdu jest również spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz wizyta w Memorial and Learning Centre na wyspie Utøya.

Dzięki temu projektowi

  • Powstaną dwie grupy kobiet na terenie Chorzowa i Siemianowic Śląskich, które będą wspierane przez nas przy wykorzystaniu metody organizowania społecznościowego
  • Kobiety z terenu województwa śląskiego otrzymają wsparcie merytoryczne i mentoringowe w działaniach społecznych
  • Kobiety będą mogły w bardziej profesjonalny i skuteczny sposób wspierać swoje lokalne społeczności

Więcej informacji o projekcie

Monika Stępień
Telefon: +48 606 383 698
E-mail: monika@rzeczspoleczna.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.