Ekologiczna Akademia Kobiet

Ekologiczna Akademia Kobiet to projekt stworzony dla kobiet z regionów górniczych Górnego Śląska i Wielkopolski działających na rzecz ochrony klimatu. Stanowi przestrzeń wzajemnego wsparcia, wspólnej edukacji i realizacji przedsięwzięć służących ochronie klimatu i ekologii.

Głos kobiet w kontekście zapobiegania zmianom klimatu i promowania sprawiedliwej transformacji jest nadal zarówno mało słyszalny, jak i mało słuchany, zaś odejście od węgla i zielony zwrot w Polsce bez udziału i głosu kobiet nie będzie transformacją sprawiedliwą. Dlatego zależy nam na wzmacnianiu roli, widoczności oraz wpływu aktywistek i liderek klimatycznych i ekologicznych (a co za tym idzie – także innych kobiet).

Garść informacji o projekcie

Budżet projektu: 104 082 PLN
Czas trwania: 02.09.2019 do 30.11.2022 (coroczne edycje)
Zasięg: krajowy
Realizator: Fundacja Rzecz Społeczna
Partnerzy: Fundacja im. Heinricha Bölla
Strona projektu

Grupa docelowa

Kobiety z obszarów doświadczających procesów transformacyjnych (historycznie węglowych, gospodarczo związanych z wydobyciem i spalaniem węgla), w szczególności z Górnego Śląska i Zagłębia oraz Wielkopolski Wschodniej – liderki klimatyczne i ekologiczne oraz liderki społeczności zamierzające koncentrować swoją działalność w obszarze ochrony klimatu i/lub bioróżnorodności.

Najważniejsze działania

  1. Spotkania rozwojowo-edukacyjne w tym warsztaty/spotkania/sesje rozwojowe/wizyty studyjne)
  2. Superwizja
  3. Indywidualne sesje doradcze

Dzięki temu projektowi

  • Podniesiono kompetencje oraz poczucie sprawczości, wpływu i wsparcia u liderek klimatycznych i ekologicznych z regionów doświadczających procesu transformacji
  • Rozwinięto sieć współpracy liderek klimatycznych i ekologicznych

Uczestniczki o projekcie

Projekt dał mi bardzo dużo wzmocnienia, wsparcia, konkretnej wiedzy oraz umiejętności radzenia sobie z przemocą, mansplainingiem, wyrażaniem siebie, swojego głosu. Dzięki udziałowi w projekcie mam jeszcze większe poczucie sprawczości. To było też po prostu cudowne doświadczenie niesamowitej życzliwości i otwartości na siebie nawzajem – zarówno ze strony uczestniczek jak i organizatorek, prowadzących.

Katarzyna Hromek
Członkini Zarządu Fundacji Niech Żyją!

Jako działaczki ekologiczne działamy w bardzo trudnych warunkach, z pełną świadomością nadchodzącej katastrofy klimatycznej. Zgłosiłam się, żeby być w otoczeniu kobiet, które robią podobne rzeczy, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami i wsparciem.

Miłosława Stępień
Prezeska Stowarzyszenia Akcja Konin

Więcej informacji o projekcie

Agata Otrębska
Numer telefonu: +48 505 136 045
E-mail: agata@rzeczspoleczna.pl

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie