O Fundacji

Fundację Rzecz Społeczna założyłyśmy po to, by wspierać inicjatywy oddolne oraz grupy mieszkanek i mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz swojego otoczenia.

Wesprzyj nasze działania

Kontakt z nami

2 mln PLN
pozyskanych środków na działania
20
wspartych przez nas grup
500
wspartych liderów społecznych

Fundacja Rzecz Społeczna

Podstawą naszej pracy jest idea partnerskiej współpracy z ludźmi, którzy reprezentują różne środowiska: mieszkańców, aktywistów, władze samorządowe. Działamy z ludźmi i grupami, które Ci ludzie tworzą. Wspieramy działania, które prowadzą do zmian systemowych, wzmacniamy głos, budujemy siłę, kierujemy władzę tam, gdzie jest potrzebna, by poruszyć zastane struktury.

Wierzymy, że skuteczne praca zaczyna się od dołu i to właśnie tam działamy. Wspomagamy ludzi, by mogli sami walczyć o swoje osiedle, swoje miast, swój kraj i swoją planetę. Nie zgadzamy się na monopol władzy i środków zarezerwowanych dla wąskich grup interesów.

Kobieta przemawia do tłumu przez megafon

Nasz zespół

Zarząd Fundacji

Dagmara Kubik
Prezeska
Iwona Nowak
Członkini Zarządu
Joanna Rippel
Członkini Zarządu

Rada Fundacji

Agata Hofelmajer-Roś
Katarzyna Rawska
Sandra Mikołajczyk

Nasze główne obszary działań

Ochrona klimatu

Lobbujemy za odpowiedzialną polityką klimatyczną, działamy radykalnie i oddolnie, by ochronić naszą rzeczywistość, a osobom do tej pory zawodowo związanym z paliwami kopalnymi zapewnić uczciwe warunki i odpowiednie zaopiekowanie związane ze sprawiedliwą transformacją.

Wzmacnianie kobiet

Walczmy i zabiegamy o większą reprezentację i sprawczość kobiet w sferze publicznej i politycznej. Nie tylko w polityce ogólnokrajowej, ale również lokalnej oraz regionalnej, a także w akywistyczno-społecznych grupach o różnym charakterze. Staramy się dać narzędzia, możliwości i know-how, jak zacząć działać, a potem wspierać i obserwować, ponieważ jesteśmy pewne, że kobiety dokładnie wiedzą, czego chcą.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Społeczeństwo obywatelskie jest świadome nie tylko swojej sprawczości, ale również konieczności bezpośredniego zaangażowania w czasach, gdy lokalna i światowa polityka coraz częściej zawodzi. Kampanie, konsultacje oraz projekty ustaw i uchwał to tylko część metod wywierania wpływu i zaznaczania obecności silnego społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy przy tym wszystkim, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz sposobami jak robić to tak, by komunikat dotarł do decydentów.

Grupa ludzi pracująca na projektem w biurze

3 główne narzędzia

Do realizacji naszej misji wykorzystujemy 3 główne narzędzia:

  • organizowanie społecznościowe
  • kampanie obywatelskie
  • szkolenia, doradztwo i mentoring

Wszystkie te rzeczy robimy w duchu sprawiedliwości, siostrzeństwa i inkluzywności. Dbamy o relacji wewnątrz Fundacji, a także poza nią, ponieważ wiemy, że trudno robić dobre rzeczy, gdy goni i przytłacza nas codzienność.