Co robimy

Edukacja do obywatelskości

Budżet:
171 017,00 EUR
Czas trwania:
01.02.2022-31.01.2024
Realizatorka:
Fundacja Rzecz Społeczna
Organizacje partnerskie:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Centrum Rozwiązań Systemowych, Phronesis SA

Kontekstem projektu „Edukacja do obywatelskości” jest konieczność wypracowania i utrwalenia narzędzi edukacji obywatelskiej dla osób dorosłych. Dostępne dane pokazują niski poziom edukacji obywatelskiej w szkołach licealnych, ale co jeszcze bardziej niepokojące – według badań Polacy po ukończeniu 25 roku życia nie podtrzymują swojego zaangażowania obywatelskiego. Diagnoza stworzona na podstawie wywiadów z osobami zaangażowanymi społecznie pokazała, że jedną z barier jest mała oferta edukacyjna dla osób dorosłych, a także jej słaba jakość i niska atrakcyjność. Z doświadczeń instytucji uczących wynika, że innowacyjne narzędzia i ich forma mają znaczenie w przyswajaniu wiedzy, szczególnie wśród dorosłych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Fundacja Rzecz Społeczna wraz z partnerami stworzy szereg atrakcyjnych narzędzi służących edukacji obywatelskiej osób dorosłych.

Najważniejsze działania

Program nauczania dla edukatorów osób dorosłych
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kursów dla edukatorów obywatelskich na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia zostaną zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Rzecz Społeczna oraz Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. W planie jest również wizyta studyjna u partnera z Norwegii.

Edukacja do obywatelskości – metodologia dla edukatorów i edukatorek obywatelskich

Gra edukacyjna
W ramach projektu przygotowaliśmy innowacyjną grę edukacyjną, symulację społeczną – (Po)Fantazjuj – poczuj magię współpracy. Wykorzystanie narzędzi tego typu wciąż jest rzadkością w edukacji w Polsce. Symulacje przewyższają pasywne metody wykładów, ponieważ pozwalają nie tylko przekazać konkretną wiedzę uczestniczącym graczom, ale i poznać inne perspektywy i światopoglądy, oraz sprawdzić się w konkretnej sytuacji, i wybiec w przyszłość, obserwując długotrwałe skutki swoich działań. W trakcie projektu, jego uczestnicy, mieli okazją zagrać w grę i nauczyć się jak ją przeprowadzać na warsztatach skierowanych do swoich organizacji oraz społeczności, z którymi pracują poza projektem. 

Całą grę – karty, plansze, instrukcje obsługi oraz podręczniki dla osób moderujących, możecie ściągnąć w językach polskim i angielskim; wszystko przygotowane jest do druku.

(Po)Fantazjuj – poczuj magię współpracy

Podręcznik
Przygotowany przez nas podręcznik zbiera doświadczenia i elementy ekspertyzy organizacji partnerskich biorących udział w projekcie. Przyjrzałyśmy się różnym podejściom do edukacji obywatelskiej prowadzonej przez doświadczanie i działanie. Opisane tu organizowanie społecznościowe, formuła dialogu i gry symulacyjne są drogą do budowania bardziej świadomego społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. W okolicznościach kryzysowych – w kontekście globalnej pandemii, wojny w Ukrainie, walki o praworządność – szczególnie wyraźnie dostrzegamy, że obywatelskość jest naczelną wartością. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja dołoży cegiełkę do poszerzania świadomości w tym zakresie oraz zainspiruje do działań i zaangażowania.

Podręcznik dostępny jest w języku polskim i można go pobrać w formatach epub i mobi.

Edukacja obywatelska w działaniu

Działania upowszechniające
Celem wydarzeń zorganizowanych przez Fundację Rzecz Społeczna, Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego będzie upowszechnienie rezultatów powstałych w ramach projektu: programu kursów, gry edukacyjnej, podręcznika. Uczestnikami wydarzenia będą edukatorzy obywatelscy, pracujący lub planujący pracę ze społecznościami. 

Więcej informacji o projekcie

Magdalena Kuczowic
Telefon: +48 696 221 429
E-mail: magda@rzeczspoleczna.pl

Edukacja do obywatelskości korzysta z dofinansowania o wartości 171 017,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.