Co robimy

Edukacja do obywatelskości

Budżet:
171 017,00 EUR
Czas trwania:
01.02.2022-31.01.2024
Realizatorka:
Fundacja Rzecz Społeczna
Organizacje partnerskie:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Centrum Rozwiązań Systemowych, Phronesis SA

Kontekstem projektu „Edukacja do obywatelskości” jest konieczność wypracowania i utrwalenia narzędzi edukacji obywatelskiej dla osób dorosłych. Dostępne dane pokazują niski poziom edukacji obywatelskiej w szkołach licealnych, ale co jeszcze bardziej niepokojące – według badań Polacy po ukończeniu 25 roku życia nie podtrzymują swojego zaangażowania obywatelskiego. Diagnoza stworzona na podstawie wywiadów z osobami zaangażowanymi społecznie pokazała, że jedną z barier jest mała oferta edukacyjna dla osób dorosłych, a także jej słaba jakość i niska atrakcyjność. Z doświadczeń instytucji uczących wynika, że innowacyjne narzędzia i ich forma mają znaczenie w przyswajaniu wiedzy, szczególnie wśród dorosłych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Fundacja Rzecz Społeczna wraz z partnerami stworzy szereg atrakcyjnych narzędzi służących edukacji obywatelskiej osób dorosłych.

Najważniejsze działania

Program nauczania dla edukatorów osób dorosłych
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie kursów dla edukatorów obywatelskich na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia zostaną zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Rzecz Społeczna oraz Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. W planie jest również wizyta studyjna u partnera z Norwegii.

Gra edukacyjna
W ramach projektu powstanie innowacyjna gra edukacyjna (symulacja społeczna). Wykorzystanie narzędzi tego typu wciąż jest rzadkością w edukacji w Polsce. Symulacje przewyższają pasywne metody wykładów, ponieważ pozwalają nie tylko przekazać konkretną wiedzę uczestniczącym graczom, ale i poznać inne perspektywy i światopoglądy, oraz sprawdzić się w konkretnej sytuacji, i wybiec w przyszłość, obserwując długotrwałe skutki swoich działań. W trakcie projektu, jego uczestnicy, zagrają w grę i nauczą się ją przeprowadzać w ramach warsztatów dla swoich organizacji oraz społeczności poza projektem. 

Podręcznik
Planujemy stworzenie podręcznika do edukacji obywatelskiej. Podręcznik poświęcony będzie aktywności obywatelskiej za pomocą narzędzi organizowania społecznościowego. Zawierać będzie historię powstania metody w USA i Europie, opis metodologii organizowania społecznościowego, studia przypadków kampanii realizowanych w USA, Europie i w Polsce, ćwiczenia pozwalające na skuteczną edukację obywatelską poprzez organizowanie społecznościowe oraz odnośniki do źródeł pozwalających pogłębiać swoją wiedzę.

Działania upowszechniające

Celem wydarzeń zorganizowanych przez Fundację Rzecz Społeczna, Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego będzie upowszechnienie rezultatów powstałych w ramach projektu: programu kursów, gry edukacyjnej, podręcznika. Uczestnikami wydarzenia będą edukatorzy obywatelscy, pracujący lub planujący pracę ze społecznościami. 

Więcej informacji o projekcie

Magdalena Kuczowic
Telefon: +48 696 221 429
E-mail: magda@rzeczspoleczna.pl

Edukacja do obywatelskości korzysta z dofinansowania o wartości 171 017,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.