Co robimy

Europejska Fundacja Klimatyczna 2022-2023

Europejska Fundacja Klimatyczna 2022-2023

Zmiana klimatu jest problemem globalnym, jednak jako tzw. “zwykli ludzie” możemy jej przeciwdziałać głównie na poziomie lokalnym. Tak więc zgodnie z naszymi doświadczeniami i obserwacjami lokalne aspekty kryzysu klimatycznego i związane z nim wyzwania to:

Bardzo niski poziom dialogu pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami. Samorządy na Śląsku nie wydają się być zainteresowane opinią “zwykłych ludzi”, raczej sprzeciwiają się organizowaniu paneli obywatelskich, zaś procesy konsultacyjne prowadzone przez urzędników są powierzchowne i nieznaczące. 

Niski poziom zrozumienia potrzeb i obaw osób o tradycjach górniczych oraz brak współpracy z nimi. My zaś widzimy, jak ważne jest rozumienie i słuchanie zwykłych obywateli – podmiotowe ich traktowanie, a następnie organizowanie działań adekwatnych do zgłaszanych przez nich potrzeb.

Bardzo niski poziom dialogu między grupami klimatycznymi a mieszkańcami. Aktywiści są przyzwyczajeni do demonstrowania, protestowania, bycia w opozycji i raczej nie prowadzą rozmów z „zwykłymi” ludźmi – zamiast wychodzić z naszych społecznych baniek, tworzymy nowe, otwarte tylko dla osób, które podzielają nasze wartości i poglądy.

Brak wystarczającej edukacji klimatycznej na poziomie społeczności lokalnych związanej ze wsłuchiwaniem się w ich potrzeby m.in. ubóstwo energetyczne, załamanie rodzinnego wzorca tradycji górniczych itp.

Brak skutecznych i zdecydowanych działań na poziomie społeczności lokalnych i władz lokalnych (powiatów i miasta) pomimo zwiększonej świadomości zagrożeń klimatycznych. 

Nasz projekt odpowiada na te wyzwania.

Garść informacji o projekcie: 

CELE:

  • stymulowanie dialogu z lokalnymi społecznościami o historii górniczej, na które wpływa transformacja energetyczna
  • włączanie tych społeczności w działania proklimatyczne
  • aktywiści klimatyczni/ekologiczni stają się pośrednikami pomiędzy “zwykłymi ludźmi” a władzą

Społeczności to:

  • wspólnoty mieszkaniowe
  • grupy działające przy domach kultury (np. seniorzy czy wspólnoty międzypokoleniowe)
  • szkoły – uczniowie, rodzice
  • mieszkańcy niezrzeszeni

DIALOG polega na wysłuchaniu ich wszystkich, aby zrozumieć ich punkt widzenia i dotrzeć do ich potrzeb – jakie widzą problemy (lokalne, ale też regionalne) i czy mają jakieś pomysły na rozwiązania.

Czas trwania: 2022-2023                                       

Zasięg: województwo śląskie

Realizator: Fundacja Rzecz Społeczna

Grupa docelowa: mieszkańcy Katowic i Rudy Śląskiej, szczególnie osoby do tej pory mało uczestniczące w dialogu społecznym, o niskiej reprezentacji poglądów czy potrzeb w lokalnych strukturach władzy

Najważniejsze działania:

150 wywiadów z mieszkańcami różnych dzielnic Katowic i Rudy Śląskiej – wsłuchanie się w ich potrzeby

5 spotkań w dzielnicach Katowic – organizowane wydarzenia związane z zagrożeniami klimatycznymi, tematyka tych wydarzeń koresponduje z wcześniejszą diagnozą wynikającą z wywiadów

5 spotkań w dzielnicach Rudy Śląskiej

Więcej informacji o projekcie:

Dagmara Kubik 

+48 668 128 018 

dagmara@rzeczspoleczna.pl