Co robimy

TAIGA Transformacyjny program liderski dla kobiet* w sektorze obywatelskim, artystycznym i kulturalnym

Budżet
101 150,00 EUR
Czas trwania
01.02.2022-30.09.2023
Organizacje partnerskie
new visions, Kaņepes Kultūras centrs, Феміністична майстерня, Ya Basta per la libertà dei popoli e contro il neoliberismo

TAIGA to międzynarodowe partnerstwo kobiet* z Polski, Niemiec, Łotwy, Ukrainy i Włoch. Głównym celem projektu jest doskonalenie i wzmacnianie kompetencji osób pracujących w sektorze artystyczno-kulturalnym i pozarządowym, a także wspieranie międzykulturowego dialogu w celu budowania odporniejszych organizacji, które napędzają pozytywne zmiany społeczne związane z bardziej sprawiedliwymi i sprzyjającymi włączeniu społecznościami. TAIGA jest zakorzeniona w uznaniu, że kultura i wartości obywatelskie zajmują centralne miejsce w prawie każdym ruchu społecznym w historii i mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej, oraz wprowadzanie zmian społecznych.

W wielu krajach Europy doświadczamy w ostatnich latach wzmożonej aktywności obywatelskiej w związku z napiętą sytuacją polityczną. W dążeniu do podniesienia poziomu demokratycznego i włączenia społecznego niezbędne jest wzmacnianie umiejętności podtrzymania i rozwijania zaangażowania obywatelskiego. Naturalnym obszarem wzmacniania zaangażowania są NGO (ok. 53% spośród 100 tys. aktywnych w Polsce NGO prowadzi działania o charakterze edukacyjnym); kolejnym obszarem są natomiast instytucje kultury.

Dlatego w projekcie zwracamy szczególną uwagę na wzmocnienie osób pracujących właśnie w organizacjach pozarządowych i sektorze artystyczno-kulturalnym. Projekt ten skierowałyśmy do kobiet*, ponieważ, jak choćby pokazują dane Eurostatu, oba te sektory są zdominowane właśnie przez kobiety* i jest to grupa, na której warto szczególnie skupić się w działaniach przywódczych oraz wsparciu w podnoszeniu się po kryzysie.

Sektor kultury i obywatelski mają największy potencjał do napędzania pozytywnych zmian społecznych, ale pandemia uderzyła w te obszary szczególnie mocno. Ujawniło to finansową słabość instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych przez liczne ograniczenia, wstrząsnęło niektórymi podstawowymi elementami praktyk tych sektorów, uwidaczniając potrzebę przeformułowania swojej działalności polegającej na m.in. łączeniu ludzi, zapewnianiu dostępu do wspólnych doświadczeń kulturalnych, obywatelskich i edukacyjnych w fizycznych miejscach, budowaniu ponadnarodowych porozumień itp.

*trans, cis i niebinarnych

Grupa docelowa

Osoby uczestniczące w projekcie to kobiety*, związane z organizacjami partnerskimi (osoby pracujące i/lub wolontariackie) – łącznie w projekcie weźmie udział min. 28 osób.

Najważniejsze działania

Warsztaty
W ramach projektu każda z czterech organizacji partnerskich zorganizuje w swoim kraju warsztaty dla 28 osób; warsztaty te będą dotyczyły między innymi kobiecego przywództwa, organizowania społecznościowego i działań obywatelskich, przedsiębiorczości i fundraisingu oraz przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu i selfcare.

Publikacja nt. dobrych praktyk
W ramach projektu w oparciu o przeprowadzone szkolenia przygotowałyśmy publikację, w której znalazły się między innymi informacje nt. warsztatów oraz dobre praktyki w pracy z różnorodnymi grupami i społecznościami. Publikacja jest dostępna do pobrania w pięciu językach:

Angielskim
Polskim
Włoskim
Niemieckim
Ukraińskim

Dzięki temu projektowi

  • poprawi się dostęp do edukacji nieformalnej i zwiększy liczba osób dorosłych uczących się i korzystających ze wsparcia NGO i organizacji kultury
  • zwiększy się poziomu skuteczności i profesjonalizacja działań osób uczestniczących w społecznościach, z którymi pracują
  • podniesione zostaną kompetencje osób uczestniczących w zakresie między innymi transformacyjnego przywództwa, budowania społeczności aktywistycznych, przeciwdziałania wypaleniu, czy przedsiębiorczości
  • nastąpi wzmocnienie roli osób liderskich w NGO i kulturze w zmianach społecznych oraz w obecnych warunkach globalnych i lokalnych
  • możliwe będzie zbudowanie silnej sieci wsparcia osób uczestniczących w projekcie oraz wzmocnienie organizacji partnerskich po kryzysie

Więcej informacji o projekcie

Miki Stępień
Telefon: +48 606 383 698
E-mail: miki@rzeczspoleczna.pl