Co robimy

W kole natury

Budżet projektu
25 632,00 EUR
Czas trwania
01.2022-06.2023
Organizacje partnerskie
Fundacja Roll-na

W kole natury, to projekt skierowany do kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich mający na celu wsparcie i zaangażowanie ich w działania na rzecz przyrody i klimatu. KGW to istniejąca baza grup zrzeszających kobiety zaangażowane w życie w lokalnej społeczności. Kobiet, które naturalnie pielęgnują wiele proekologicznych postaw takich jak lokalność produkcji, czy oszczędne gospodarowanie zasobami. Projekt daje szansę dotarcia do KGW i włączenia ich w debatę o zmieniającym się środowisku. Celem projektu jest zmiana narracji o kobietach z terenów wiejskich. Pokazanie, że wartości powszechnie uważane za tradycyjne, w wielu miejscach spotykają z nowoczesnym spojrzeniem na środowisko i społeczeństwo oraz ich relację.

W wielu społecznościach wiejskich kobiety już odgrywają aktywną rolę jako lokalne działaczki. W ramach projektu chcemy zapoznać liderki KGW z wartościowymi narzędziami do pracy w grupach, a w konsekwencji zwiększyć ich skuteczność pracy na rzecz lokalnych społeczności i środowiska. Tego rodzaju wsparcie jest kluczowe, ponieważ ta dobrze zorganizowana sieć stoi w obliczu wielu wyzwań – braku wsparcia ze strony władz lokalnych, niewystarczających funduszy na swoje działania, problemem z pozyskiwaniem nowych członkiń oraz brakiem odpowiednich narzędzi. Fachowa wiedza i wsparcie organizatorki społecznościowej pozwoli członkiniom KGW zintensyfikować prowadzone działania, jednocześnie nie naruszając ich niezależności i podmiotowości.

W ramach projektu nawiązano już kontakt z blisko setką Kół Gospodyń Wiejskich, a kilkadziesiąt z nich zaangażowało się w różne aktywności związane z projektem.

Grupa docelowa

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, głównie na terenie województw śląskiego, małopolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Najważniejsze działania

Mikrogranty na wydarzenia ekologiczne
W pierwszej edycji tej inicjatywy 13 Kół zostało wspartych niewielkimi grantami mającymi pokryć koszty zorganizowania różnych proekologicznych wydarzeń w ich najbliższej okolicy.

Konkurs “Cenne z natury”
Konkurs zorganizowany z okazji Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. W ramach niego Koła miały za zadanie udokumentować w dowolnej formie piękno i niezwykłość swojej najbliższej okolicy. Trzy z nich zostały wyróżnione nagrodą w postaci przeprowadzenia profesjonalnej sesji zdjęciowej dla wszystkich członkiń.

Dzięki temu projektowi

  • Koła Gospodyń Wiejskich zostaną wsparte metodą organizowania społecznościowego
  • liderki KGW zostaną wyposażone w wiedzę i umiejętności, jak skutecznie pracować z grupą i wzmacniać swoje Koło
  • zostanę lepiej rozpoznane/zidentyfikowane potrzeby KGW podczas angażowania się w różne działania
  • członkiniom KGW nadana zostanie większa podmiotowość (w ramach projektu same będą decydowały o wielu aktywnościach)

Więcej o projekcie

Michał Skrzyński
E-mail: michal@rzeczspoleczna.pl