Co robimy

Hub Lokalnej Demokracji

Budżet
25 486,00 USD
Czas trwania
04.2022-03.2023
Organizacje partnerskie
Centrum for Community Organizing, The Civil College Foundation

Obecne zagrożenia dla demokracji nie zawsze są oczywiste. To często “śmieszny” post w social mediach, nieznanego pochodzenia viral, czy kanał na YT, który stale przekazuje pewne konkretne treści. By obronić się przeciwko miałkości i podatności na takie ataki powstał projekt Hub Lokalnej Demokracji mający wzmocnić prodemokratyczne postawy poprzez pracę z lokalnymi politykami i aktywistami.

Grupa docelowa

Działacze i działaczki organizacji trzeciego sektora na terenie województwa śląskiego oraz lokalni politycy i lokalne polityczki.

Najważniejsze działania

Dwie ścieżki szkoleniowe
W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwie ścieżki szkoleniowe. Jedna dla polityków lokalnych druga dla aktywistów i osób związanych z organizacjami pozarządowymi. W ramach tych szkoleń pojawią się ważne dla skutecznego i demokratycznego prowadzenia debaty publicznej takie jak: przywództwo, budowanie społeczności, techniki kampanii, komunikacja, techniki demokracji uczestniczącej, a także wiedza merytoryczna pozwalająca zabierać głos w kluczowych tematach.

Sieciowanie
Projekt zakłada również działania mające na celu umożliwienie lepszej współpracy między politykami lokalnymi, a NGO-sami. Takie jak sieciowanie i wymiana praktyk. Wiedza, doświadczenia i dobre praktyki będę przekazywany między uczestnikami i partnerami w projekcie podczas międzynarodowych konferencji.

Konferencja
Zwieńczeniem projektu ma być międzynarodowa konferencja służąca wymianie doświadczeń i wspólnym planowaniu wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

Dzięki temu projektowi

  • lokalne struktury NGO zostaną wzmocnione i wyposażone w cenną wiedzę
  • lokalni politycy i polityczki będą mieli okazję bezpośrednio skorzystać z oferty NGO, dzięki czemu lepiej zrozumieją ich specyfikę i wartość
  • stworzony zostanie dobry klimat do współpracy między lokalnym środowiskiem aktywistycznym i politycznym
  • wypracowane zostaną dobre praktyki współpracy między politykami i polityczkami a NGO

Więcej informacji o projekcie

Michał Skrzyński
E-mail: michal@rzeczspoleczna.pl

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu The National Endowment for Democracy poprzez NED Grant we współpracy z partnerami Centrum for Community Organizing i The Civil College Foundation.