Historia Zmiany – Szkoła Aktywnego Obywatelstwa

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji edukatorów pracujących ze społecznościami lokalnymi metodą organizowania społecznościowego w zakresie skutecznych działań społecznych oraz innowacyjnych metod edukacyjnych. poprzez podniesienie ich kompetencji cyklem szkoleń oraz stworzenie interaktywnych narzędzi szkoleniowych które będą mogli następnie wykorzystać w codziennej pracy. Podniesienie jakości kształcenia edukatorów możliwe jest dzięki współpracy transgranicznej partnerów. W ramach projektu partnerzy z Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Serbii wypracują innowacyjne narzędzia edukacyjne: gra edukacyjna, aplikacja mobilna, publikacja.Projekt przewiduje organizację 4 spotkań międzynarodowych oraz 3 szkoleń. Tematy szkoleń to:angażowanie ludzi w czasach kryzysu, organizowanie ludzi wokół problemu społecznego oraz siła narracji publicznej. Bezpośrednia grupa docelowa projektu to 120 organizatorów społecznościowych współpracujących w organizacjach partnerskich oraz wolontariuszy.

Garść informacji o projekcie

Budżet projektu: 193 221 EUR

Czas trwania: 12.2019 – 03.2022

Zasięg: Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja, Serbia

Najważniejsze działania:

Dzięki temu projektowi:

LALLLALALALA

Halina Pisania
Uczestniczka STORY OF CHANGE

Więcej informacji udzieli:

Iwona Nowak
e-mail iwona@rzeczspoleczna.pl

Projekt realizowany przez Fundację Rzecz Społeczna