Historia Zmiany – Szkoła Aktywnego Obywatelstwa

Organizowanie społecznościowe to metoda, która przyszła do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Jej głównym celem jest pobudzanie zwykłych mieszkańców do dbania o swoje otoczenie i sprawy. Jej intensywny rozwój w naszym regionie przypada na kilka ostatnich lat. To wynik działalności Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych (European Community Organizing Network, ECON) zrzeszającej organizacje stosujące organizowanie w pracy ze społecznościami. Dotychczas większość know-how opierała się na dobrych praktykach z USA. Członkowie ECON-u z Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier uznali, że najwyższa pora zebrać własne doświadczenie w zakresie organizowania. W ten sposób zrodził się pomysł na wspólny projekt.

Garść informacji o projekcie 

Budżet: 193 221,00 EUR
Czas trwania: 01.12.2019 do 31.03.2022
Zasięg: międzynarodowy
Realizator: Fundacja Rzecz Społeczna
Partnerzy: Civil College Foundation (Węgry), Community Organising Centre (Słowacja), European Community Organizing Network (Słowacja), Serbia on the Move (Serbia), Resource Center for Public Participation (Rumunia)

Grupa docelowa

Bezpośrednia grupa docelowa projektu to 66 organizatorów społecznościowych z Polski, Słowacji, Węgier, Serbii, Rumunii. Pośrednią grupę stanowią społeczności defaworyzowane wspierane na co dzień przez organizatorów.

Najważniejsze działania

SZKOLENIA
Organizatorzy społecznościowi wspierający lokalne społeczności w trakcie pobytu w Serbii, Rumunii i na Węgrzech zwiększą swoje kompetencje z takich tematów, jak angażowanie ludzi w czasach kryzysu, organizowanie ludzi wokół problemu społecznego oraz siła narracji publicznej.

SYMULACJA 
W ramach projektu partnerzy opracują innowacyjną symulację przedstawiającą organizowanie społecznościowe w atrakcyjny i przystępny sposób. Będzie ona wykorzystywana podczas warsztatów, szkoleń oraz pracy z mieszkańcami. Symulacja zapewni środowisko do bezpiecznego testowania różnych strategii i schematów działania, podejmowania decyzji, popełniania błędów oraz uczenia się przez doświadczenie. 

APLIKACJA MOBILNA
Aplikacja będzie prowadziła przez poszczególne kroki organizowania społecznościowego. Jej użytkownicy dzięki temu narzędziu dowiedzą się czym jest metoda i w jaki sposób mogą rozwiązać ważne dla swojej społeczności tematy oraz poznają organizacje o podobnym profilu.

PUBLIKACJA
Publikacja będzie promować metodę organizowania społecznościowego w Europie. Znajdą się w niej doświadczenia partnerów, inspiracje oraz przykłady skutecznych kampanii, a także analiza tego, co się sprawdziło, a co nie.

Dzięki temu projektowi

  • zostaną podniesione kompetencji edukatorów pracujących z grupami defaworyzowanymi w zakresie skutecznych działań społecznych oraz innowacyjnych metod edukacyjnych
  • powstaną interaktywne narzędzia edukacyjne umożliwiające organizatorom przedstawienie metody w atrakcyjny, zrozumiały i przystępny sposób
  • partnerzy będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem w obszarze organizowania oraz zaczerpnąć inspiracji

Więcej informacji o projekcie

Iwona Nowak
E-mail: iwona@rzeczspoleczna.pl

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +